W88 Gng NH Đu Weibo Đêm Đặng Chao ký tình trạng gia đình bên dưới Sun Yan trong nháy mắt

Vào tối ngày 28 tháng 2, đêm Sina Weibo 2020 được tổ chức tại Thượng Hải.Tại hiện trường, Đặng Chao đã ký một bản hợp đồng rất có ý thức dưới Sun Yan để duy trì tình trạng gia đình của mẹ mình.Người nói ở nhà trong nháy mắt.Loại đường chi tiết này có vị quá ngọt, đó thực sự là Super Brother và Niangni nhận được kỷ niệm 11 năm chứng chỉ.

Cư dân mạng cũng ngọt ngào với loại sở thích táo bạo này: “Tình trạng gia đình của Super Brother và Niangniang có thể được nhìn thấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *