Kèo Đá Bang NHà Cái hanfu Biomi Benz Brother đã công bố tổng tiêu thụ tiêu thụ hơn 1 triệu

Theo cách vào ibet không bị chặn báo cáo truyền thông Hàn Quốc, những người nổi tiếng trên Internet Hàn Quốc đã công bố tổng mức tiêu thụ của mình trên một ứng dụng mang đi ngày hôm nay.

Chức năng của một ứng dụng Takeaway Hàn Quốc gần đây đã đưa ra chức năng xem tổng số lượng tiêu thụ. Số lượng đáng kinh ngạc.

Ngoài Mercedes -Benz, Lord Li Guo, Bai Zhenxi và các nghệ sĩ Hàn Quốc khác cũng đã tiết lộ tổng tiêu thụ Takeaway của họ. 80.000 RMB).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *