CHCI Baccarat Hiệu Qu ả Downey đã giành giải thưởng tuyển dụng nhân dân với “Reunion 4”: Giải thưởng này được dành riêng cho Stan Lee

Giải thưởng lựa chọn nhân dân năm 2019 được lựa chọn bởi Votkswagen Reling đã được công bố. Little Robert Downey đã giành được giải thưởng “Avengers 4” để giành giải thưởng “Ngôi sao nam của năm” cho tỷ lẹ cá cược .Anh ấy nói rằng sau khi phát hành “Reunion 4”, người qua đường -By sẽ khóc với anh ấy: “Bạn quá buồn khi bạn chết.” Anh ấy trở về: “Anh ấy đã chết, tôi vẫn còn sống. Cảm ơn bạn vì sự thoải mái của bạn. “Trên sân khấu, anh không quên bộ phim mới “Dorit’s Fantasy Adventure”.

Bài phát biểu giải thưởng của anh ấy là: “Cảm ơn Disney, Marvel, Russell Brothers, điều quan trọng nhất là cống hiến cho cái chết của Stan Lee, dành cho bạn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *