Zalo W88 Yuan Shanshan đã phơi bày sự tự tiếp xúc với các tiêu chuẩn lựa chọn vợ / chồng để nói chuyện với Qian Feng: Trông nó rất tốt bụng

Gần đây, trong một chương trình, Yuan Shanshan đã nói về “ngày mù” với Qian Feng. Cô nói rằng hai người đã thấy trong “hàng ngày”, nhưng không nói về bầu trời. Ấn tượng đầu tiên của Qian Feng, Yuan Shanshan đã cười và nói , “Có thể là do cơ thể béo và trông rất tốt bụng.”Ngoài ra, Yuan Shanshan tiếp xúc với các tiêu chí để chọn người phối ngẫu trong chương trình: nếu anh ta không bận rộn, anh ta sẽ tự mình. Anh ta theo đuổi sự nghiệp của mình và được tự do thống trị thời gian.

Trước đó, trong một chương trình khác, Yuan Shanshan đã ăn tối với Qian Feng dưới sự sắp xếp của Yu Minming, và mẹ của Qian Feng tiếp tục đánh giá cao Yuan Shanshan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *